Select Page

Velkommen til Sprout

Fremtidens arbejdsliv begynder hos Sprout

Sprout er en samling af konsulenter, vikarer, og virksomheder, der kan træde til hvor behovet for hurtige og kompetente opgaveløsninger optræder.

Hvad kan Sprout gøre for dig

Sprout er en samling af fleksible spidskompetencer. Vi servicerer vore kunder uden for huset med vikarer fra vort omfattende katalog af tilknyttede kompetencer, og vi leverer administrationsservice for virksomheder udenfor huset.

Er der noget du er god til, så lad as tale om det med henblik på at lave en Tilknytningsaftale, sådan at vi kan benytte dine kompetencer når vore kunder efterspørger disse.

Driver du din egen virksomhed – og er træt af, ikke alene at skulle pleje og udvikle den kompetence du leverer til dine kunder, men også skulle vedligeholde den videnskab det er at drive bogholderi – så lad os varetage din administration.
Du vil genopdage at det med at kunne fokusere øger kvaliteten, og måske du kan bruge dette i forhold til dine kunder.

Driver du egen virksomhed så kan Sprout tilbyde at udføre alle de administrative opgaver som skal løses, når man driver virksomhed. Det drejer sig om opgaver i relation til følgende områder:

 • Erhvervsstyrelsen
 • SKAT
 • Revisor
 • Pengeinstitut
 • Danmarks Statistik
 • ATP, AER, AES, FIB, Barsel osv
 • Fakturering af dine kunder
 • Indberetning- og afregning af moms
 • Løbende bogføring
 • Udarbejdelse af årsregnskab
 • Indberetning til ATP
 • Udarbejdelse af månedlig oversigt over aktiviteten i din virksomhed
 • Udbetaling af løn til dig og dine eventuelle ansatte
 • Indberetning og afregning af A-skat
 • Indberetning til SKAT vedr. din engagement i Sprout

De er med i Sprout

Medarbejderne i Sprout omfatter i øjeblikket disse områder:

 • Arkitekter
 • Bogholdere
 • Byggeteknikkere
 • Chefkonsulenter
 • Erhvervspsykologer
 • Foredragsholdere
 • Fotografer
 • Ingeniører
 • IT-konsulenter
 • Journalister
 • Jurister
 • HR Specialist
 • Certificeret konfliktløser
 • Konsulenter
 • Kulturkonsulenter
 • Organisationspsykologer
 • Proceskonsulenter
 • Projektkonsulenter
 • Programmører
 • Psykologer
 • Psykoterapeuter
 • Skatterådgivere
 • Udstillingskonsulenter
 • Virksomhedskonsulenter
 • Økonomichefer
 • Certificeret Mediator
 • HR Strateg
 • Fakturering af dine kunder 10%
 • Indberetning- og afregning af moms 15%
 • Løbende bogføring 25%
 • Udarbejdelse af årsregnskab 15%
 • Indberetning til ATP 5%
 • Udarbejdelse af månedlig oversigt over aktiviteten i din virksomhed 5%
 • Udbetaling af løn til dig og dine eventuelle ansatte 15%
 • Indberetning og afregning af A-skat 5%
 • Indberetning til SKAT vedr. din engagement i Sprout 5%

Velkommen til Sprout. Fremtidens arbejdsliv

Vore vikarer tilkaldes fra dag til dag, og har hver især deres specialer.

Vore tilknyttede konsulenter og virksomheder er dedikerede på deres opgaver. De er netop blevet en del af Sprout fordi de blandt andet ikke vil varetage egen administration mm.

Disse medarbejdere og virksomheder, samt betingelserne omkring dem, er attraktive for virksomheder udenfor Sprout, da fokus eksplicit er på deres specialer og de derfor yder en højt kvalificeret faglig indsats. De skal ikke tænke administration ind i deres faglige indsats.

Vore kunde-virksomheder behøver ikke indrullere disse medarbejdere i den almindelige organisation, og sparer derved store omkostninger.

Sprout giver mennesker muligheder for at fokusere på det, de er gode til – at arbejde med, samt udvikle deres styrker, talenter og kompetencer inden for et specialiseret område. Og vi giver vore kunde-virksomheder adgang til fleksibel og specialiseret arbejdskraft.

Sådan samarbejder du med Sprout
Som en del af Sprout er dine administrative pligter minimale. Du skal blot foretage nogle løbende og månedlige indberetninger på intranettet.

Vikar
Er du vikar laver vi enten en Tilknytningsaftale, hvori er beskrevet rammerne for vort samarbejde. Hvad du laver og hvordan du aflønnes osv Eller også laver vi en aftale hvor vi fra starten aftaler en periode hvori du skal arbejde i en bestemt virksomhed, en Tidsbegrænset ansættelsesaftale hedder denne.

Lønservice/administration
Har du eller din virksomhed indgået en aftale om at Sprout fungerer som Lønservicebureau, eller at Sprout varetager din virksomheds samlede administration, så laver vi en helt specifik aftale hvor vi præcist afdækker hvilke behov din virksomhed har

Mere om fremtidens arbejdsliv

“Vi gør ligesom i Hollywood”

Hollywood var engang styret af store filmselskaber, der ansatte skuespillere og produktionsteams på lange kontrak­ter og lavede film, som om der var tale om produkter, der kunne samles på samlebånd. I 1950’erne brød dette system sam­men, og Hollywood begyndte at blive styret ud fra en mere fleksibel model. I dag vil en producer typisk med udgangspunkt i et manuskriptudkast sælge en ide til en film til en gruppe investorer og dernæst samle et til lejligheden nøje udvalgt team af skue­spillere, teknikere og andre filmmagere. Når projektet er afsluttet, opløses teamet, og dets medlemmer finder sammen i nye kombinationer omkring andre ideer.

Ifølge mange budbringere af den nye arbejdsverden efterligner resten of vores økonomi nu Hollywood. Hele virksomheder samles ofte om et specifikt grundlag med en uafhængig `producer’ (dvs. iværksætter/projektleder), der sælger investorer/ledelsen en ‘ide til en film’ (en forretningsplan/et projekt) for derpå kort efter at spredes for alle vinde, hvorefter ‘manuskriptforfatterne, skuespillerne mv.’ (de dygtige fagfolk) tager videre for at samles om nye projekter.

Arbejdsmarkedsforskeren Daniel H. Pink har sammenfattet det således: `Store, permanente organisationer med en fast navneliste over individer erstattes of mindre, fleksible netværk med konstant skiftende talenter.’

Der er nok ingen tvivl om hvad fremtiden bringer, for virksomhederne efterspørger i stadigt højere grad fleksibilitet. Og undervejs imod den, selvfølgeligt utopiske, ideale globale netværksorganisation ændrer store virksomheder sig til at være projektorienterede.

Vore tilknyttede konsulenter og virksomheder er dedikerede på deres opgaver. De er netop blevet en del af Sprout fordi de blandt andet ikke vil varetage egen administration mm.

Disse medarbejdere og virksomheder, samt betingelserne omkring dem, er attraktive for virksomheder udenfor Sprout, da fokus eksplicit er på deres specialer og de derfor yder en højt kvalificeret faglig indsats. De skal ikke tænke administration ind i deres faglige indsats.

Vore kunde-virksomheder behøver ikke indrullere disse medarbejdere i den almindelige organisation, og sparer derved store omkostninger.

Sprout giver mennesker muligheder for at fokusere på det, de er gode til – at arbejde med, samt udvikle deres styrker, talenter og kompetencer inden for et specialiseret område. Og vi giver vore kunde-virksomheder adgang til fleksibel og specialiseret arbejdskraft.

Hvis du ønsker yderligere information om dine muligheder i Sprout, er du meget velkommen til at kontakte os